THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN DÂN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 

    Thời gian qua, UBND phường Tân Dân đã không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính  trên nhiều lĩnh vực và đạt được những kết quả quan trọng. Địa phương đã quan tâm, phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo hoạt động cải cách hành chính, lập kế hoạch tuyên truyền trên loa tryền thanh phường, triển khai nhiều hoạt động cụ thể... Nhờ đó nên năng lực và chỉ số cải cách hành chính của phường từng bước được nâng lên, nhân dân ngày càng hài lòng đối với chính quyền.

          Đảng ủy, UBND phường xác định việc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền đã tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại địa phương.

 

         

 

 

 

 

          UBND phường đã quan tâm cử cán bộ, công chức, lãnh đạo địa phương, người trực tiếp phụ trách tham mưu công tác cải cách hành chính tại UBND phường tham gia tập huấn công tác cải cách hành chính và các quy định về quy chế thực hiện cơ chế một cửa. Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính được tiếp tục quan tâm đẩy mạnh; Công tác cải cách thể chế như: xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, công tác kiểm tra, rà  soát luôn được chú trọng.

           Để thực hiện tốt công tác  cải cách hành chính, UBND phường đã kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong đó đồng chí Chủ tịch UBND phường làm Trưởng ban; các thành viên là cán bộ, công chức có liên quan được phân công nhiệm vụ cụ thể. Cán bộ, công chức chuyên môn xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động của mình, tham mưu cho UBND phường ban hành các văn bản quản lý nhà nước theo lĩnh vực phụ trách, tập trung vào các nội dung chính như: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính... trong đó cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là một khâu quan trọng của tiến trình cải cách hành chính. Bên cạnh đó, UBND phường đã tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh ban hành quy chế làm việc, nội quy cơ quan; nội quy, quy chế tiếp công dân; quy chế làm việc của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; quy định cụ thể, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ, công chức... Đồng thời, triển khai cho cán bộ, công chức thực hiện hiệu quả sử dụng thời gian làm việc, không uống rượu bia trong giờ làm việc. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức của phường đều đủ chuẩn có đủ trình độ, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ phận “một cửa” hoạt động ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực tiếp nhận và giải quyết hồ sơ kịp thời, tránh gây phiền hà cho nhân dân, không để chồng chéo trong quá trình giải quyết hồ sơ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và vai trò tham mưu cho lãnh đạo UBND phường.

         Để cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, UBND phường đã tập trung làm tốt các công tác như: Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện hoạt động cho bộ phận “một cửa”; Nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả và thuận lợi cho người dân; Tăng cường tuyên tuyền, giáo dục về nhận thức nhằm thay đổi tư duy của người dân khi đến giao dịch, giải quyết công việc hành chính; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa gắn với việc thực hiện giải quyết hành chính cho công dân đúng theo trình tự quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, UBND xã thường xuyên thực hiện nghiệm túc công tác niêm yết công khai, tuyên truyền các thủ tục hành chính đã tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và cán bộ thực thi nhiệm vụ; thường xuyên cập nhật công khai các Quyết định của UBND tỉnh như: Quyết định về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch; Quyết định công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực chứng thực... thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường... Qua đó, đã tạo sự hài lòng và đồng thuận của người dân, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức

 


 
Các bài liên quan
Nén hương xin dâng Mẹ ngày ca khúc khải hoàn… (03/11/2020)
Sửa đổi lối làm việc ở thành phố Hải Dương (03/11/2020)
Hội LHPN phường Tân Dân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (03/11/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 

Thư viện ảnh

 
Hát về Chí Linh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay5 
 Hôm qua7
 Tuần này12 
 Tất cả171064 
IP: 44.200.137.63